Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste1. Rekisterin pitäjä

Konetarvike.fi asiakasrekisterin pitäjä on Vieskan Konetarvike Oy, Savarinväylä 11, 84100 Ylivieska, puh. 08 420 3082. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Antti Katajala, puh 050 465 95453. Rekisterin nimi

Konetarvike.fi asiakasrekisteri4. Rekisterin käyttötarkoitus

Konetarvike.fi käyttää asiakasrekisterin tietoja verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen sekä asiakkuuden hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen. Tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on rekisteröityessään tai sen jälkeen antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään.5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on tilauksen yhteydessä antanut sekä tiedot, jotka hän rekisteröitymisen yhteydessä on täyttänyt.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon muuttamiseksi tai poistamiseksi. Tuote lisätty toivelistalle
Tuote lisätty vertailuun.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käyttämisen ja tallentamisen.